Wczasy pod gruszą – kto może się ubiegać?

Wczasy pod gruszą to dość korzystne rozwiązanie dla pracownika, który wybiera się na urlop. Terminem tym określa się wsparcie finansowe, przyznawane najczęściej jednorazowo w ciągu roku kalendarzowego, w dowolnej jego porze. Trzeba jednak zaznaczyć, że dotyczy ono tylko tych firm i zakładów pracy, w których powstał tzw. ZFŚS, czyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wczasy pod gruszą mogą zostać wypłacone osobie, która na własną rękę planuje urlop. W ten sposób zakład pracy refunduje (całkowicie lub jedynie częściowo) swojemu pracownikowi wyjazd letni, zimowy lub odbywający się w innym, dowolnie wybranym terminie. Istnieje jednak szereg zasad i warunków, o których pracownik taki powinien wiedzieć. Warto zatem zapoznać się z podstawowymi informacjami w tym zakresie.

Zacznijmy od tego, że wczasy pod gruszą, które wypłacane są w ramach funduszu świadczeń socjalnych, dotyczą jedynie tych zakładów, w których ilość zatrudnionych w pełnym wymiarze czasowym przekracza 20 osób, zatem pracownicy mniejszych firm z reguły nie mają możliwości ubiegania się o wsparcie w postaci otrzymania tego rodzaju dodatku finansowego. Warto dodać również, że z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być wypłacane pieniądze nie tylko na wczasy pod gruszą, ale również inne cele, np. jako dodatek do opłaty za żłobek czy przedszkole dla dziecka, paczki z żywnością, zapomogi w związku z bardzo trudną sytuacją materialną.

Kogo dotyczą wczasy pod gruszą? Z tego rodzaju dofinansowania mogą korzystać zarówno obecni pracownicy danego zakładu pracy wraz z członkami swoich rodzin, jak również osoby nieletnie, które odbywają staż lub praktyki zawodowe oraz ci, którzy wcześniej zatrudnieni byli w firmie, a aktualnie są rencistami lub emerytami bądź przebywają na urlopie wychowawczym. Trzeba jednak podkreślić, że wsparcie z ZFŚS powinno być przeznaczone tylko i wyłącznie dla pracowników, którzy rzeczywiście są w trudnej sytuacji i pomoc tego rodzaju jest niezbędna. Nie ma zatem możliwości, by każda osoba zatrudniona dostała tego typu świadczenie, bez względu na warunki materialne, w jakich żyje. Wczasy pod gruszą nie są też przyznawane wszystkim pracownikom w identycznej wysokości lub z taką samą częstotliwością. Sprawy te są całkowicie indywidualną kwestią, o której decyduje przede wszystkim sytuacja finansowa, życiowa i rodzinna konkretnej osoby, ubiegającej się o taką pomoc. Przyznawanie pieniędzy na ten cel odbywa się wedle uznania pracodawcy danego zakładu pracy.

O tym, czy dana osoba może starać się o wczasy pod gruszą, decyduje wewnętrzny regulamin firmy. Jego treść zostaje stworzona przez pracodawcę, jednak musi zostać uzgodniona z członkami organizacji związkowej. W regulaminie takim powinny znaleźć się informacje odnośnie zasad i kryteriów przyznawania świadczenia. Pracownicy muszą zatem w ten sposób dowiedzieć się np. o tym, kto ma prawo ubiegać się o wczasy pod gruszą oraz ile może wynosić dochód na osobę w danej rodzinie, by otrzymać wsparcie na wypoczynek. Jak widać, bardzo dużą rolę odgrywa tu polityka socjalna danego zakładu pracy oraz zawarte w regulaminie postanowienia w tym zakresie. Jeśli nie ma w nich żadnej wzmianki na temat tego, że przewidziane są dofinansowania na wczasy pod gruszą, wówczas żaden pracownik nie może się ubiegać o tego rodzaju refundację.

Bardzo istotną sprawą, która z pewnością bardzo interesuje większość osób, jest sposób, w jaki należy starać się o wczasy pod gruszą. Co więc trzeba zrobić, aby dostać takie świadczenie? Oczywiście należy złożyć stosowny wniosek. Terminy składania takich dokumentów muszą być podane we wspomnianych wcześniej regulaminie zakładu pracy. Ważne jest to, że trzeba w podaniu takim wskazać dokładną wysokość dochodu – zarówno pracownika, który ubiega się o wsparcie finansowe, jak i członków jego rodziny. O tym, czy świadczenie takie zostanie ostatecznie przyznane, decyduje pracodawca na podstawie zawartych we wniosku informacji. Nietrudno zatem domyśleć się, że wczasy pod gruszą otrzymają przede wszystkim osoby o najniższych dochodach, posiadający więcej dzieci, samotni rodzice lub pracownicy o zdiagnozowanych problemach zdrowotnych. Każdy, komu pracodawca przyzna świadczenie, dostanie inną sumę, w zależności od wymienionych kryteriów. Nie można zatem dziwić się, że otrzymało się kwotę mniejszą lub większą od współpracownika, ponieważ o wysokości takiego wsparcia decyduje kilka czynników. Sytuacja materialna i życiowa jest najważniejszym z nich. Może się oczywiście okazać także, że pracodawca uzna, że dana osoba nie wymaga takiej pomocy i wczasy pod gruszą nie zostaną przyznane wcale.

Kolejna rzecz, która z całą pewnością zastanawia ludzi zainteresowanych takim wsparciem, to pytanie, czy wczasy pod gruszą wymagają odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymanie jakichkolwiek pieniędzy z zakładu pracy zazwyczaj wiąże się przecież z takim obowiązkiem, ponieważ stanowi formę przychodu. Zwykle zatem przyznana kwota doliczana jest do pensji i odprowadzony jest wówczas podatek od tej sumy. Trzeba jednak zaznaczyć, że ustawa zastrzega, że niekiedy istnieje zwolnienie od podatku, np. gdy kwota dofinansowania w danym roku nie przekracza łącznie tysiąca złotych. Jednak w przypadku, gdy wczasy pod gruszą dotyczą dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia i są wsparciem w postaci obozów, kolonii, wyjazdów na ferie itp., wówczas można skorzystać z całkowitego zwolnienia z płacenia podatku dochodowego. Oczywiście warunkiem jest tu otrzymanie dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W przypadku, gdy źródło takiej pomocy jest inne, wówczas zwolnienie dotyczy kwoty nieprzekraczającej dwóch tysięcy złotych (w roku podatkowym).

Wczasy pod gruszą mogą być zatem sporą pomocą materialną. Trzeba jednak pamiętać, że świadczenia te dotyczą osób naprawdę potrzebujących wsparcia, a nie każdego zatrudnionego w firmie. Wysokość i częstotliwość udzielania takiej pomocy również ma uznaniowy charakter i zależy głównie od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here