Co to znaczy ESTA?

Co to znaczy ESTA?

ESTA to skrót od „Electronic System for Travel Authorization”, czyli Elektroniczny System Autoryzacji Podróży. Jest to program wprowadzony przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, który umożliwia obywatelom z krajów uczestniczących w programie podróżowanie do USA bez konieczności uzyskiwania tradycyjnej wizy.

Jak działa ESTA?

ESTA jest elektronicznym systemem, który pozwala na złożenie wniosku o zezwolenie na podróż do USA. Wniosek można złożyć online, wypełniając odpowiednie formularze i udzielając informacji dotyczących swojej tożsamości, celu podróży oraz historii kryminalnej. Po złożeniu wniosku, system przeprowadza automatyczną weryfikację danych i podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie zezwolenia.

Kto może skorzystać z ESTA?

ESTA jest dostępne dla obywateli krajów uczestniczących w programie Visa Waiver Program (VWP), czyli Programie Ruchu Bez Wizowego. Obecnie do VWP należy 39 krajów, w tym Polska. Aby skorzystać z ESTA, podróżujący muszą posiadać ważny paszport biometryczny oraz planować pobyt w USA nie dłużej niż 90 dni.

Jak długo ważne jest zezwolenie ESTA?

Zezwolenie ESTA jest ważne przez okres 2 lat od daty wydania lub do momentu wygaśnięcia paszportu, jeśli ten wydarzy się wcześniej. Podróżujący mogą w tym czasie wielokrotnie podróżować do USA, jednak każdy pobyt nie może przekraczać 90 dni.

Czy ESTA to wiza?

ESTA nie jest tradycyjną wizą, ale zezwoleniem na podróż do USA. Oznacza to, że podróżujący nie muszą starać się o wizę w ambasadzie lub konsulacie USA, ale mogą złożyć wniosek online i otrzymać zezwolenie przed podróżą.

Czy każdy może otrzymać ESTA?

Nie, nie każdy może otrzymać ESTA. Wniosek może zostać odrzucony, jeśli podróżujący nie spełniają określonych warunków, takich jak posiadanie ważnego paszportu biometrycznego, planowanie pobytu krótszego niż 90 dni, brak przestępstw kryminalnych czy nieprawidłowe informacje podane we wniosku.

Czy ESTA gwarantuje wjazd do USA?

Posiadanie zezwolenia ESTA nie gwarantuje automatycznego wjazdu do USA. Decyzję o przyznaniu wjazdu podejmuje urzędnik imigracyjny na granicy. ESTA jest jedynie jednym z wymaganych dokumentów podróżnych, które należy posiadać przy przekraczaniu granicy.

Jakie są koszty ESTA?

Wniosek o ESTA jest płatny. Obecnie opłata wynosi 14 dolarów za wniosek. Płatność można dokonać online kartą kredytową lub debetową. W przypadku odrzucenia wniosku, opłata nie jest zwracana.

Czy ESTA można przedłużyć?

ESTA nie może być przedłużone. Po upływie 2 lat od daty wydania lub po wygaśnięciu paszportu, podróżujący muszą złożyć nowy wniosek o ESTA, jeśli chcą kontynuować podróże do USA bez tradycyjnej wizy.

Czy ESTA można odwołać?

Nie ma możliwości odwołania złożonego wniosku o ESTA. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, podróżujący mogą starać się o tradycyjną wizę w ambasadzie lub konsulacie USA.

Podsumowanie

ESTA to Elektroniczny System Autoryzacji Podróży, który umożliwia obywatelom krajów uczestniczących w programie Visa Waiver Program podróżowanie do USA bez konieczności uzyskiwania tradycyjnej wizy. ESTA jest dostępne dla posiadaczy ważnego paszportu biometrycznego i planujących pobyt krótszy niż 90 dni. Zezwolenie jest ważne przez 2 lata od daty wydania lub do wygaśnięcia paszportu. ESTA nie jest gwarancją wjazdu do USA i decyzję podejmuje urzędnik imigracyjny na granicy. Wniosek o ESTA jest płatny i nie można go przedłużyć. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, podróżujący mogą starać się o tradycyjną wizę.

Wezwanie do działania: Dowiedz się więcej o ESTA i sprawdź swoje uprawnienia podróżne na stronie https://www.naszawiedza.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here