Co powinniśmy wiedzieć o wczasach pod gruszą

Wczasy pod gruszą (często zwane potocznie po prostu gruszą) są jednym ze świadczeń socjalnych, które wypłacane jest przez pracodawcę. Cechuje się jednorazowością i wypłacane są ze specjalnego funduszu (zakładowego funduszu świadczeń pracowniczych) tworzonego przez pracodawcę, który zatrudnia co najmniej pięćdziesiąt pracowników na pełen etat, lub posiada pięćdziesiąt pełnych etatów łącznie. FGŚP może być także założony na wniosek związków zawodowych, gdy zatrudnionych jest pomiędzy 20 a 49 pracownikami analogicznie na pełen etat. Najczęściej ta forma świadczeń występuje w instytucjach publicznych, gdyż w wypadku sfery budżetowej forma ta jest obligatoryjna, bez względu na liczbę pracowników zatrudnionych. Tworzenie Funduszu to wypłat tej dodatku finansowego nie jest obligatoryjne.

Dla kogo wczasy pod gruszą?

Regulamin Funduszu określa wszystkie osoby, które mogą korzystać z jego środków. Osobami korzystającymi z zakładowego funduszu mogą być osoby zatrudnione o pracę w danej instytucji, członkowie ich rodzin, osoby uprzednio zatrudnione takie jak emeryci i renciści oraz ich rodziny, a także inne osoby wyszczególnione w regulaminie. Głównym czynnikiem, który wpływa na to, że dofinansowanie do wczasów pod gruszą jest przyznane, są dochody gospodarstwa domowego. Dlatego przed otrzymaniem gruszy pracownik powinien przekazać pracodawcy informację o swoich dochodach a także sytuacji rodzinnej to jest liczba członków rodziny oraz średni dochód na członka rodziny. Na ich podstawie pracodawca określa wielkość przyznanego nam świadczenia. Nie istnieje z góry określona wysokość tego świadczenia. Wysokość świadczenia jest różne w zależności od miejsca pracy, w którym jesteśmy zatrudnieni.

Co powinniśmy zrobić aby otrzymać gruszę?

Jednym z warunków otrzymania „gruszy” jest wykorzystanie nieprzerwanych dziesięciu dni urlopu. Następnie pracownik powinien wypisać wniosek urlopowy a także wniosek o wypłatę świadczenia. Wniosek w tej sprawie może zostać wysłany zarówno przed jak i po urlopie.

Czy wczasy pod gruszą trzeba rozliczać w PIT?

Grusza wypłacana jest ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dlatego do kwoty 1000 zł są zwolnione z podatku PIT. Powyżej tej kwoty naliczany jest podatek w wysokości 18 %. Zaliczka na podatek dochodowy powinna być wypłacona do 20 dnia następnego miesiąca, po wypłacie świadczenia. Dochód będzie uwzględniony w PIT 11, który pracownik otrzyma w celu rozliczenia się rocznego ze Skarbówką. Więcej na ten temat przeczytamy na stronie pit.pl. Co do rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych składki ubezpieczenia społeczne nie są pobierane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here